BESPLATNA DOSTAVA ZA NARUDŽBINE PREKO 19.90 €
Usluga elektronske trgovine

ANALIZA PRAVNOG OKVIRA ZA PRUŽANJE USLUGA ELEKTRONSKE TRGOVINE

 

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.64. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.list CG br. 070/17 od 27.10.2017.) i člana 7. Zakona o elektronskoj trgovini (Sl.list CG br. 056/2013) privredno društvo “DONATOR” d.o.o. Podgorica , svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.kidsland.me

 

O B A V J E Š T A V A

 

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.donator.online obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva “DONATOR” d.o.o., Podgorica , Kuće Rakića bb ,Crna Gora , PIB: 02129183, PDV broj: 30/31-00774-56, šifra dlatnosti 46190, Tel.: +38267071-999 www.kidsland.me, adresa za izjavljivanje reklamacije je: kidsland.online@donator.co.me
 • da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.kidsland.me
 • da se prema članu 61.- Zakona o zaštiti potrošača (Sl.list CG broj 070/17- ) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.kidsland.me smatra ugovorom na daljinu i ugovorom zaključenim putem interneta
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kidsland.me posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće vrijednosti od 19,90 (devetnaest devedeset) eura
 • Isporuku možete očekivati u roku od tri do pet radnih dana od prijema narudže radnim danima (dani vikenda -subota i nedelja- se ne računaju) osim za opštine objavljene na stranici Plaćanje i dostava
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.kidsland.me
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.kidsland.me može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster potvrde preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zamjeni u roku od 7 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovdje.
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 7 dana na način kako je to definisano ovdje.
 • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovdje
 • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronać ovdje.

CIJENA ROBE

Cijena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cijenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave. Čim dodate artikle u korpu, troškovi dostave biće vidljivi u korpi.

Važi ona cijena artikla koja je bila vidljiva za vrijme kupovine. Sve cijene su trenutne i redovno ažurirane.

Dostupnost i cijene Donator Online proizvoda su podložne promjenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cijena. U slučaju pogrešno istaknute cijene, nastojaćemo da je ispravimo što je prije moguće.

KODEKS POSLOVNE ETIKE

Prihvatajući značaj odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata, kao nužne pretpostavke za efikasno funkcionisanje tržišta; podstičući razvoj kvalitetnog poslovnog ambijenta i lojalne konkurencije između poslovnih subjekata i sa poslovnom sredinom u kojoj subjekti djeluju; promovišući odgovarajuću brigu za životnu sredinu, a na osnovu člana 61 stav 2 tačka 14 Zakona o zaštiti potrošača  i odredbi Statuta “DONATOR” d.o.o., izvršni direktor Društva, dana 19.03.2020. godine, donio je KODESKS POSLOVNE ETIKE, koji možete pogledati OVDJE.